«جانی دپ» به تازگی اعلام کرده که تقریبا در چشم چپ خود بینایی ندارد. او در گفتگو با «رولینگ استون» اعلام کرده که از بدو تولد چشم چپش کم بینا بود و در حال حاضر همانند یک خفاش کور است (عبارتی که خودش به کار برده) . بازیگر «دزدان دریایی کارائیب» که کمتر بدون عینک