علت قطع برنامه های جم تی وی شکایت هایی بوده که افراد مختلف از نحوه عملکرد مدیریت این شبکه داشته اند و به همین خاطر ماهواره هاتبرد که سخت گیرتر از بقیه ماهواره هاست اقدام به قطع این برنامه ها کرده است. برخی سایت های خبری تحلیلی و همچنین شبکه های تلویزیونی ماهواره ای ضد