علت ازدواج نکردن بازیگران مشهور سینما چیست ؟ قطعا ستاره و بازیگران ایرانی  برای ازدواج نکردنشان، دلایلی دارند. همان حکایت قدیمی دردسرهای زندگی با یک ستاره و جفت و جور نبودن شرایط با چارچوب های زندگی خانوادگی. ستاره هادر گفت و گوهای مختلف به رسانه ها درمورد علت ازدواج نکردن , پاسخ دادند.   **