از آنجایی که چربی‌سوزی و کاهش وزن سریع موجب آسیب رساندن به ورزشکار شده و موجبات ضعف و خستگی او را فراهم می‌آورد پس باید با شیوه ای تدریجی و از چند هفته قبل برای رسیدن به این منظور دست بکار شوند. راهکارهای موثر برای چربی‌سوزی و کاهش وزن کاهش وزن بیش از یک کیلوگرم