تاریخچه هنر سفالگری در این مطلب از ابرتازه ها تاریخچه هنر سفالگری ایران باستان را توضیح داده ایم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. سفالگری ایرانیان باستان ٬ هنر سفالگری سفالگری ماده سفالگری گل است. گل در دستها جان می گیرد به شکلهای مختلف در می آید. مثل کوزه یا ظروفی که