آشنایی با هنر چرم سازی کرمانشاه در این مطلب از ابرتازه ها شما کاربران عزیز را با هنر چرم سازی کرمانشاه آشنا می نماییم. برای آشنایی با این هنر با ما همراه باشید. صنایع دستی کرمانشاه ٬ هنر چرم سازی کرمانشاه چرمسازی هنری پر سابقه تر از ریسندگی و بافندگی است، اما رونق این هنر در بازار