گزیده ای از کتاب خاطرات چرچیل داستان زندگی چرچیل, داستانهای آموزنده, داستانهای جالب در این مطلب از ابرتازه ها گزیده ای از کتاب خاطرات چرچیل را ارائه داده ایم. برای خواندن این داستان با ما همراه باشید. داستان زندگی چرچیل, خاطرات چرچیل چرچیل سیاستمدار بزرگ انگلیسی در کتاب خاطرات خود مینویسد: زمانیکه پسر بچه ای