آشنایی با طبیعت زیبای « سی سخت » سی سخت یکی از شهرهای استان کهکیلویه و بویراحمد است