کوره سنتی, هنر چلنگری, هنرهای دستی هنر چلنگری, هنرهای دستی در این مطلب از ابرتازه ها شما کاربران عزیز را با هنر چلنگری یا آهنگری سبک آشنا می نماییم. برای شناخت بیشتر این هنر زیبا ما را همراهی نمایید. چلنگری یعنی آهنگری سبک و محلی که در آن اشیاء سبک‌وزنی مانند میخ‌طویله، میخ سرکج، نیم‌ذرع بزازی،