آشنایی با هنر دوره چین بافی (وارونه بافی) استان فارس در این مطلب از ابرتازه ها شما کاربران عزیز را با هنر دوره چین بافی (وارونه بافی) استان فارس آشنا می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. فرش و گلیم ٬ هنر دوره چین بافی یکی از صنایع دستی تزیینی- کاربُردی