آشنایی با هنر چنته بافی در این مطلب از ابرتازه ها شما کاربران عزیز را با هنر چنته بافی آشنا می نماییم. برای آشنایی با این هنر با ما همراه باشید. هنرهای دستی و سنتی ٬ هنر چنته بافی چنته نوعی ساک، کیسه یا توبره است که برای نگهداری وسایل مختلف در زندگی عشایری استفاده می