امروز جمعه ۲۰ اردیبهشت، چهارمین روز ثبت نام از داوطلبین انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ در ستاد انتخابات کشور برگزار می شود.