سایت گل : یازده مرد با رداهای سیاه‌رنگ و یک‌دست در سکوها ایستاده بودند و تماشاگران را حیرت‌زده کردند. گروهی از چهره‌های مرموز در جریان بازی بایرن مونیخ با هرتا برلین در آلیانس آره‌نا دیده شدند. ۱۱ مرد ناشناخته که رداهایی سیاه‌رنگ به تن داشتند و همه کنار هم در یک ردیف ایستاده بودند حرکاتی