عمو پورنگ رو تا حالا اینجوری دیده بودی ؟ + عکس عمو پورنگ در سفر حج داریوش فرضیایی با انتشار عکس زیر نوشت: دلم هوای روزهایی را کرده که هیچ چیزی جز تو به من نزدیک نبود همان روزهایی که من به دور تو میگشتم و با آب زمزم وجودم مطهر میشد عمو پورنگ در حج