دست های شهاب عسکری بدلیل اشتباهات پزشکی فلج شد شهاب عسکری در آلمان به سر می برد شهاب عسکری بازیگر فیلم “دست‌های آلوده” گفت: متاسفانه به دلیل اشتباه پزشکان آلمانی مدت‌ها فلج شدم و در حال حاضر خانه نشین هستم. صدای عذاب آور مغز سرم این بازیگر و دوبلور پیشکسوت با اشاره به وضعیت جسمانی