فرزاد جمشیدی با یک کار متفاوت برگشت نماینده رسانه‌ای گروه پژوهشی «پژوهان» از پایان نگارش و تدوین فرهنگ ۲۰ جلدی «مشاهیر ایران زمین» با سرپرستی فرزاد جمشیدی پس از پنج سال کار پژوهشی خبر داد. صابری قمی با اعلام این خبر افزود: کار بزرگی در تهیه این فرهنگنامه انجام شده، به روز کردن اطلاعات در