چه زمانی دندان عقل را بکشیم ؟ دکتر سیدجلیل صدر درباره اینکه چه موقع باید دندان عقل را از دهان خارج کرد، گفت: اصولا اگر دندان عقل رویش کامل داشته باشد و در ردیف سایر دندان قرار داشته باشد تا زمانی که دچار پوسیدگی نشود نیاز به کشیدن ندارد. وی افزود: دندان عقل در خلف دهان رویش پیدا می‌کند،