شاید شما هم مجبور شده باشید یک کامپیوتر ارزان قیمت را با خرید قطعه از بازار، اسمبل کنید. در اینجا به شما یاد می دهیم چگونه با توجه به قطعات موجود در بازار، یک کیس ارزان و پر قدرت جمع کنید. پردازنده/  Processor اجازه بدهید با قلب کامپیوتر شروع کنیم که چیزی نیست جز پردازنده