علت ریزش ابرو و روش های درمان آن ابرو ممکن است به صورت موقتی یا به صورت دایم دچار ریزش شود. ریزش ابرو نیز همانند ریزش موی سر دارای عوامل متعددی است علل ریزش ابرو عبارتند از : – بیماریهای غدد درون ریز یا تغییرات هورمونی  – شیمی درمانی  – سرطانهای مهاجم  – عفونت ها