شعر زیبای لطف حق اثر پروین اعتصامی  زندگینامه پروین اعتصامی, شعری از پروین اعتصامی شعر لطف حق پروین اعتصامی زندگینامه پروین اعتصامی ؛ رخشندهٔ اعتصامی معروف به پروین اعتصامی در ۲۵ اسفند ۱۲۸۵ خورشیدی در شهر تبریز به دنیا آمد. پدرش یوسف اعتصامی آشتیانی (اعتصام الملک) از رجال نامی و نویسندگان و مترجمان مشهور اواخر