۷ عاملی که باعث پیر به نظر رسیدن دست ها می شوند پوست دست‌, پیری دست, چین و چروک‌ دست وقتی که صحبت از صورت تان به میان می آید، مراقبت های روزانه ضد پیری شما مانند یک ماشین روغن کاری شده روی روال است: کرم های ضد آفتاب محافظ UV، کرم های آب رسان،