چکاپ نوزادان چکاپ نوزادان
چکاپ کردن نوزاد (قسمت دوم) در این مطلب از ابرتازه ها قسمت دوم از چکاپ کردن نوزاد را بیان می کنیم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. چکاپ نوزاد در ماه سوم ٬ چکاپ کردن نوزاد زمان و جزئیات چکاپ نوزادتان از ماه نهم تا سه سالگی را اینجا بخوانید. ماه نهم اندازه‌گیری
چکاپ کردن نوزاد (قسمت اول) در این مطلب از ابرتازه ها قسمت اول از چکاپ کردن نوزاد را بیان می کنیم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. چکاپ نوزاد در ماه سوم ٬ چکاپ کردن نوزاد بدو تولد اندازه‌گیری قد و وزن دریافت واکسن‌های هپاتیت ب، فلج اطفال و سل تشخیص زردی احتمالی
چکاپ نوازاد از بدو تولد تا شش ماهگی  اولین چکاپ ۳ تا ۵ روز پس از تولد صورت می‌گیرد هر نوزادی که متولد می‌شود، از نظر سلامت عمومی مورد آزمایش و اندازه‌گیری قرار می‌گیرد. این چکاپ‌ها باید به صورت ماهانه تکرار شود. اولین چکاپ ۳ تا ۵ روز پس از تولد صورت می‌گیرد. تا یک