چکاپ نوزاد چکاپ نوزاد
دانستنی هایی درباره بینایی نوزاد در این مطلب از ابرتازه ها دانستنی هایی درباره بینایی نوزاد را بیان نموده ایم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. بررسی بینایی نوزاد ٬ بینایی نوزاد پزشک نوزاد باید بینایی او را چک کند. او نفس کشیدن، گوش ها، پشت نوزاد و قلب او را چک می
چکاپ نوازاد از بدو تولد تا شش ماهگی  اولین چکاپ ۳ تا ۵ روز پس از تولد صورت می‌گیرد هر نوزادی که متولد می‌شود، از نظر سلامت عمومی مورد آزمایش و اندازه‌گیری قرار می‌گیرد. این چکاپ‌ها باید به صورت ماهانه تکرار شود. اولین چکاپ ۳ تا ۵ روز پس از تولد صورت می‌گیرد. تا یک