چکاپ کلی برای اطمینان از سلامتی مردان و طول عمر آن ها چکاپ پزشکی لازم است که در فواصل زمان یمضخص و به طور منظم انجام شود. مشخص است که جنسیت نیز تغییراتی در روال این چکاپ پدید می آورد. در این مقاله از ابرتازه ها می خواهیم نکات مربوط به سلامتی مردان و طول