چگونه در جوانی پولدار شویم؟ پولدار شدن در جوانی , راه های پولدار شدن در سن کم . مجله پنجره خلاقیت – ترجمه افسانه محمودی یزدانی: در گذشته میلیونر بودن محدود به مردان و زنان میانسال بود. امروز به نظر می رسد نسل جوان اخباری از داستان موفقیت های معجزه آسای خود دارند و این