زن باهوش, باهوش بودن, خصوصیات افراد باهوش زن باهوش, خصوصیات افراد باهوش در این مطلب از ابرتازه ها ۵ قول‌ که یک زن باهوش به خود می‌دهد را بیان می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. قول و قرارهایی وجود دارد که هر زنی با هوش هیجانی بالا با خودش می‌گذارد.