زایمان در آب فواید زایمان در آب, مزایای زایمان در آب, مضرات زایمان در آب زایمان درآب معمولا در وان آب گرم انجام میشود و تمام مراحل یک زایمان طبیعی، مثل کنترل ضربان قلب جنین و بررسی شرایط مادر، در آن انجام خواهد شد. در این مطلب از ابرتازه ها درباره فواید و ضررهای زایمان