رشته های رزمی, رشته های ورزشی, فواید ورزش تای چی رشته های ورزشی, فواید ورزش تای چی افرادی که از مشکلات تنفسی رنج می برند، با محدودیت های زیادی در فعالیت های روزانه شان مواجه اند. یکی از ورزش هایی که می تواند کمک قابل توجهی به بهبود علائم چنین بیماری هایی کند، تای چی