درباره دمبل زدن تمرین با دمبل, تمرینات بدنسازی برای تقویت عضلات بالاتنه, چگونگی کار با دمبل دمبل یکی از تجهیزات ورزشی است که در گروه وزنه‌ های آزاد گنجانده می ‌شود و به‌ طور وسیع در تقویت، افزایش حجم و کارایی عصبی‌- ‌عضلانی بخش‌ های مختلف بدن کاربرد دارد. در این مطلب از ابرتازه ها