جنایت چیتگر به خاطر ارتباط پنهانی + تصاویر اخبار حوادث ؛ فردی که پس از مشاهده همسرش با مرد همسایه در پارک، مرد جوان را به قتل رسانده بود، در دادگاه به تشریح این جنایت پرداخت.