طراحی اتاق خواب با الهام از طبیعت اتاق خواب با الگو از طبیعت, چیدمان اتاق خواب های ساحلی الهام از طبیعت در بسیاری از طراحی های داخلی اتفاق می‌افتد و عبارت تازه‌ای برای معرفی آن وجود ندارد. هریک از ما به کمک حس خوبی که از طبیعت می‌گیریم، خواسته یا ناخواسته در پیرامون خود نشانی