نحوه ی تغییر دادن مشخصات پاراگراف‌ها در word نرم‌افزار Word ، تغییر مشخصات پاراگراف‌ها متون تایپ شده در نرم‌افزار Word به‌صورت پیش‌فرض مشخصاتی مانند محل قرارگیری، چیدمان و فاصله دارد. این اندازه‌های پیش‌فرض در بسیاری از موارد نیازی به تغییر ندارد، اما گاهی ممکن است یک کاربر در بسیاری از متون نوشتاری خود در این