چیستان و معما های جالب با جواب (۲) چیستان با جواب, معما جالب با جواب, چیستان برای کودکان, چیستان باحال, معما و تست هوش. چیستان با جواب, چیستان جدید, چیستان و معما چیستان: ۱ – آن چیست که چه پر باشد و چه خالی وزنش یکی است؟ . ۲- این عبارت را درست بخوانید: گندم