قواعد کاشت سبزیجات فصل سرد بهترین گیاهان در فصل سرما, کاشت سبزی در باغچه در فصل سرما باغچه سبزیجات برای فصل سرد، بازگشت سبزی به حیاط در پاییز! در ابتدای فصل سرد می توان برای کاشت محصولات و سبزیجات فصل سرد برنامه ریزی کرد. سبزیجاتی مانند کاهو، اسفناج، چغندر، هویج و نخود فرنگی. ممکن است