گل و گیاه پوتوس, گیاه پوتوس, نگهداری از گیاه پوتوس گیاه پوتوس, نگهداری از گیاه پوتوس در این مطلب از ابرتازه ها راهنمای نگهداری از گیاه پوتوس را بیان می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. پوتوس جز گیاهان مقاوم به کم نوری می باشد. البته نوع ابلقش به نور بیشتری