نحوه ی فعال کردن live tile در ویندوز ۸ ویندوز ۸ ، قابلیت Live tile ویندوز ۸ یکی از خصوصیات مترو در ویندوز ۸ ، نمایش کاشی‌هایی شامل تصاویر زنده از نرم‌افزارهای مختلف به‌جای آیکون‌هاست. یکی از نرم‌افزارهایی که به‌صورت یک کاشی با تصاویر زنده نمایش داده می‌شود نیز ابزار Photos است که تصاویر شما