جالب ترین کافی شاپ دنیا را دیده اید ؟ در سراسر دنیا ایده های نو مورد اقبال قرار می گیرد و مردم بسیار از ایده های نو در هر زمینه ای استقبال می کنند به تازگی نیز در یکی از شهرهای آلمان یک مرد جوان ایده را اجرا کرده است که بسیار مورد توجه قرار