مقایسه کالری غذاهای سالم و ناسالم مطمئنا پس از خواندن این مطلب نظر شما در مورد انتخاب‌های غذایی‌تان تغییر خواهد کرد! چند درصد  افراد هنگام خرید مواد غذایی به محتویات، کالری و ارزش غذایی آنها توجه می کنند یا چند درصد افراد به جای مواد غذایی پرکالری و بی‌ارزش، انتخاب‌ مناسب‌تر، آگاهانه‌تر و سالم‌تری دارند؟