جابه جایی نوزاد با چمدان به همراه تصاویر می توانید ازین پس برای جابه جایی نوزاد خود از چمدان مخصوصی که برای این کار طراحی شده است استفاده کنید. در این مقاله از ابرتازه ها شما را بیشتر با این چمدان و خوب و بد این کار آشنا می کنیم. با ما همراه باشید. اختراعات