مقایسه کامارو ZL1 و موستانگ شلبی GT350R نزاع پونی کارها دیگر یک نبرد عادی بیش از حد اغراق شده نیست و گذشته آن روزهایی که کامارو و موستانگ صرفا هیولاهای مسیرهای مستقیم (حداقل از نگاه مالکان خود) بودند و فاقد هرگونه هندلینگ و مانورپذیری مناسب. امروز، حتی مدل پایه این پونی کارهای آمریکایی ارائه دهنده