بیوگرافی کامران وفا دانشمند فیزیک ایرانی در این مطلب از ابرتازه ها شما کاربران عزیز را با بیوگرافی کامران وفا دانشمند فیزیک ایرانی آشنا می نماییم. برای آشنایی با این دانشمند با ما همراه باشید. آشنایی با نظریه های فیزیک ٬ بیوگرافی کامران وفا کامران وفا در سال ۱۳۳۹ در تهران متولد شد. در دبیرستان البرز