با ایجاد کانال کسب و کار خود را رونق دهید کانال تلگرام, کسب درآمد از طریق کانال , کانال داری,  کانال های تلگرام    اگر صاحب کانال هستید و می خواهید کانال تان مثل کانال هایی که ترک می کنید نشود، این گوی و این میدان، راهکار برایتان داریم مثل باقلوا.