کانال طنز تلگرام کانال طنز تلگرام
جوکهای خنده دار تلگرام گروه جک های تلگرام, جملات کوتاه طنز
جوک تلگرامی جدید خنده دار و خفن جوک تلگرامی جدید خنده دار و خفن نیشگون چیست؟ . . نوعی حمله کماندویی زنان ایرانی که بطورناگهانی گوشت بدن کودک راگرفته و۳۶۰درجه میچرخانند تاباعث تسلیم او و گفتن جمله”غلط کردم”شود   جوکهای جدید و خنده دار تلگرام   غلط کردم غلط! . . من هنگامی که ۵
جوکهای جدید و متن های خنده دار برای تلگرام جوکهای جدید تلگرام, متن های خنده دار برای تلگرام, جوک تلگرام جوکهای جدید و متن های خنده دار برای تلگرام   من هر موقع میرم آرایشگاه میگم همون همیشگی . . اونم مثل همیشه گند میزنه تو موهام   جوکهای جدید و خنده دار تلگرام  
جوکهای جدید و خنده دار تلگرام سال ۹۵ جوکهای تلگرام سال ۹۵ جملات کوتاه طنز تلگرام   ﻣـــن ﺩﺭ ﺗﻼﺷـــــم ﮐﻪ ﻓﺎﺻــﻠﻪ آشپزخونه ﺗﺎ ﺍﺗﺎﻗـــمو ﺗــــﻠﻪ ﮐﺎﺑـــــﯿﻦ ﺑﺰﻧــم… . . ﺑﻌــﺪ ﯾﻪ ﺳــــﺮﯾﺎ ﻭﺍﺳــﻪ عکس پروفایلﺷـــﻮﻥ ﭘــﺎ ﻣﯿﺸﻦ ﻣﯿــﺮﻥ ﺁﺗـــــلیه   ♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦ جوکهای خنده دار ♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦    یه دور قبل از عید که هوا گرم