بازی آنلاین تیراندازی با تفنگ کانتر اسنیپر بازی آنلاین تیراندازی با تفنگ ، بازی کانتر اسنیپر ، counter Sniper ، بازی آنلاین جدید ، بازی جنگی آنلاین . در بازی آنلاین کانتر اسنیپر شما نقش تک تیر اندازی به نام جک جکسون را دارید که باید دشمنانتان که در فاصله دور نسبت به شما هستند