امروزه آمار عمل کردن چشم ها برای رهایی از عینک به قدری افزایش یافته است که در ازای یک دقیقه ۲ نفر چشم هایشان را زیر تیغ عمل جراحی می برد. کوچک کردن بینی یکی از بزرگترین دغدغه هایی است که امروزه اکثریت مردم با آن مواجه هستند اما با روش هایی ساده می توانید