یک سرویس ۶۴ کیلوبیت بر ثانیه در کشور بین ۱۰ نفر به اشتراک گذاشته می شود و سرعت دانلود ۸/۰ کیلوبایت بر ثانیه تا حداکثر هشت کیلوبایت بر ثانیه متغیر است. علیرضا اصغریان مدیر کل نظارت بر سرویس های فن آوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت و گو با خبرنگار