با مصرف نکردن قند چه اتفاقی در بدن میوفتد همانطور که می دانید مصرف بی رویه قند بسیار برای بدن مخصوصن دندان های ما ضرر دارد.سایت ابر تازه ها قصد دارد در این مطلب به شما توضیح دهد، با مصرف نکردن قند چه اتفاقی در بدن ما رخ می دهد. مصرف زیاد قند و سلامت