این موارد سبب کاهش میل جنسی می شود! با افزایش سن تمایلات جنسی کاهش نمی‌یابد. درواقع خستگی، عادت یا حتی تغییرات هورمونی هستند که سبب کاهش تمایلات می‌شوند. برای آنکه میل از دست رفته را به دست آورید کافی است این مشکلات را برطرف کنید.   ۱-خستگی: خستگی روحی یا افسردگی می‌تواند انرژی شما را