دلایل کاهش میل جنسی همسر + راهکارهای درمان یکی از دلایل کم شدن میل جنسی در مردان  و زنان کاهش هورمون تستوسترون  است