مادر هنگام شیر دادن به کودک دچار استرس و نگرانی شده باشد که خود این موضوع روی مقدار شیر و همچنین روی نفاخ شدن شیر تاثیر مستقیم می شود. علائم نفخ شیر مادر و راه های کاهش آن یکی از مشکلاتی که اغلب بین نوزادان مشاهده می شود و باعث آشفتگی پدر و مادر و